Open Source Service en Adviesbureau Boussen

Informatiebeveiliging en Privacy

Is uw informatie voldoende beveiligd voor uw bedrijfvoering?

Informatiebeveiliging is nodig om de continuiteit van uw bedrijf te garanderen. Bijna alle bedrijven maken gebruik van geautomatiseerde processen (kassa, administratie, mailings, websites, etc.), heeft u voor uw bedrijf de juiste beveiliging?
Ook de wet Meldplicht Datalekken en vanaf 25 mei 2018 de Europese GDPR, hier Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan voor u gelden. Dit stelt eisen aan uw processen.